Stevig geluid tijdens festivals en evenementen wordt een steeds groter probleem in Nederland.

Stevig geluid tijdens festivals en evenementen wordt een steeds groter probleem in Nederland.
Er zijn in ons dichtbevolkte land veel festivals waaronder ook veel in steden. Omwonenden spannen steeds meer samen om bezwaar te maken tegen de ervaren geluidsoverlast. De speelruimte wordt kleiner, maar we willen toch een goed festival met een goede geluidsbeleving. De wens is om het geluid sterker te kunnen concentreren waardoor er minder geluid de omgeving in gaat.

Technisch is dit mogelijk!
In een line-array wordt gestreefd naar een optimale lenswerking voor alle frequenties. Helaas zijn de lenswerking en afstraalrichting niet voor alle frequenties gelijk en is de totaalsom van alle componenten niet op elke plek optimaal. Dit resulteert in een minder krachtig en direct geluid.

Het streven is naar een optimale energiebundeling per frequentie op het publieksvlak. Hierdoor gaat er geen energie verloren, wordt het rendement van het systeem hoger en verbruik je minder stroom.

Fijnafstelling per luidspreker
De optimalisatie is gewenst op luisterhoogte van het publiek; op alle andere plekken hebben we het liefst geen geluid. Het is dus zaak om de geluidsafstraling zo sterk mogelijk te concentreren over een zo groot mogelijk frequentiebereik. Hiervoor heb je array-lengte en veel DSP power nodig om alle componenten apart aan te kunnen sturen. Vervolgens kun je uitrekenen wat de interferentie tussen de luidsprekers moet zijn om een publieksvlak van een zeer egaal geluidsbeeld te kunnen voorzien. In 3D-simulatie software wordt vanaf het luistervlak naar de luidsprekers teruggerekend om te kunnen bepalen wat de instellingen per luidspreker moeten zijn.

Vertrekpunt voor realistische vergunning
In deze berekeningen kunnen ook vlakken worden aangegeven waar het geluid niet gewenst is. Hierbij kan ook het belang van geluidsreductie richting de omgeving sterker meewegen in de berekeningen. Veldtesten tijdens evenementen in het vorige festivalseizoen lieten een vermindering zien van 12 dB(A) richting omgeving. Elke situatie wordt vooraf nauwkeurig in kaart gebracht en vormt een solide basis voor de gesprekken met de vergunningverstrekker. Met als resultaat een realistische vergunning waarin alle partijen goed worden bediend.

Veel intensere geluidsbeleving
Door de enorm sterke richtwerking over het gehele frequentiegebied beleef je de muziek veel intenser omdat het geluid op afstand veel directer blijft klinken. De luisteraar heeft het idee dat het geluid veel luider is dan het in werkelijkheid is. Dit is goed nieuws, want we dienen hiermee niet alleen de omgeving maar ook de gezondheid van het publiek! Dit is een andere discussie, maar wordt met de dag actueler, wij zijn erop voorbereid!

Goed voor alle muzieksoorten
De uitkomst van de berekeningen is een PA-systeem met een vlakke frequentieresponse.

Gewenste contouren voor de diverse muziekstijlen kunnen hier makkelijk aan worden toegevoegd.
Door de directheid van het geluid, ook in het laagfrequent, hebben minimale aanpassingen een groot resultaat en zijn we in staat alle gewenste karakters te realiseren.

Praktijkvoorbeeld
In de hieronder afgebeelde simulatie tonen we het verschil tussen een line-array met conventionele aansturing en het gebruik van de Beam-shaping techniek. Bij beide situaties realiseren we een geluidsniveau van 100 dB(A) midden op de dansvloer. Het is duidelijk te zien dat door het gebruik van de geavanceerde aansturing het geluid beter wordt verdeeld tot aan het eind van het publieksvlak terwijl er veel minder geluid de omgeving in gaat. Ook voor evenementen die binnen plaatsvinden, vaak in akoestisch slechte ruimten, is deze techniek zeer waardevol. De akoestiek wordt veel minder aangesproken waardoor er minder hinderlijke nagalm en reflecties ontstaan en het geluid veel meer definitie heeft.

Minder geluidsoverlast door geavanceerde techniek!

Minder geluidsoverlast door geavanceerde techniek!